Skip to content

De Modules

De software is opgebouwd uit verschillende modules die naadloos samenwerken.
Een belangrijke verbinding tussen de modules, is de geïntegreerde financiële benadering die onze applicatie uniek maakt.

Configuratie

Om uw organisatie snel te automatiseren en de software eenvoudig te kunnen implementeren, is Bloxs standaard geconfigureerd op basis van een best practice voor Vastgoedbelegging Organisaties en Property Management Organisaties. Maar Bloxs kent uitgebreide configuratiemogelijkheden. Hiermee kunt u de software op ieder moment eenvoudig aanpassen aan de (groeiende) behoeften en de gewenste automatiseringsgraad van uw organisatie. Met het dynamische rollenbeheer bepaalt u zelf welke medewerkers welke gegevens mogen zien en wijzigen.

Dashboard

Het dashboard is opgebouwd uit zogenaamde ‘intelligente tegels’ die middels tellers aangeven of er nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, en zo ja wat uw medewerkers moeten doen.

Relatiebeheer

Alle informatie van uw huurders, leveranciers en eigenaren zijn toegankelijk. Per relatie vindt u in één oogopslag de specifieke, door u benodigde informatie. Externe relaties kunt u toegang verschaffen door middel van verschillende portals in uw huisstijl.

Gebouwbeheer

Het beheren van gebouwen, inclusief de informatie die u bij de gebouwen wilt terugvinden, worden afgestemd op uw organisatie. Bloxs Software beschikt over een geïntegreerde financiële module. Hiermee heeft u 24/7 en realtime inzicht in de performance van de gebouwen.

Meldingen

Meldingen (storingen en/of klachten) worden centraal geregistreerd door uw medewerkers. Of geautomatiseerd aangemaakt door uw stakeholders via uw huurders- en/of eigenarenportaal. Hiervandaan worden eventuele opdrachten aan leveranciers verstrekt en wordt alle communicatie, waaronder e-mails, met stakeholders vastgelegd.

Contractbeheer

Naast huurcontracten voor woningen en bedrijfsonroerendgoed, biedt Bloxs Software oplossingen voor leveranciers-, financierings- en inhuurcontracten. Voor huurcontracten kan een onbeperkt aantal templates (sjablonen) beheerd worden. Deze zorgen er vervolgens voor zorgen dat huurovereenkomsten met één druk op de knop gemaakt zijn en afgedrukt of verzonden worden. De templates kunnen in uw huisstijl geleverd of door uzelf vervaardigd en beheerd worden. Het digitaal ondertekenen van de huurovereenkomsten kan volledig vanuit Bloxs geïnitieerd en afgewerkt worden.

Financieel beheer

Bloxs Software is uniek door de volledige integratie van alle financiële functies. Met Bloxs Software is een boekhoudpakket niet meer nodig. Onder andere de facturatie, het indexeren van contracten, het aanmaningsproces en de bankverwerking vinden volledig automatisch en dus zonder tussenkomst van mensenhanden plaats. Bloxs beschikt over alle typen grootboekschema’s, -rekeningen en boekingstypen. Daarnaast worden vrijwel alle specifieke functionaliteiten, zoals Materiële Vaste Active module, transitorische posten en memoriaalsjablonen standaard meegeleverd.  Door gebruik te maken van Scan en Herken, kunt u concept inkoopfacturen automatisch laten aanmaken. Hierbij worden digitaal aangeleverde en gescande facturen automatisch, doormiddel van Kunstmatige Intelligentie, goedgekeurd in concept klaargezet. Voor alle administraties geldt dat de balans en een winst- en verliesrekening automatisch en realtime vervaardigd worden en daarmee zijn ze 24/7 inzichtelijk voor alle stakeholders die u toegang wenst te geven tot die administratie(s).  

Rapportages

U beschikt standaard over uitgebreide rapportages. Daarnaast bieden we oplossingen voor klantspecifieke rapportages. 

Probeer het zelf

Benieuwd hoe de modules van Bloxs Software werken?
Maak een gratis demo-account aan en u kunt het zelf testen.

 
Managed by Kjenmarks - Wordpress specialisten