Inkomensafhankelijke huurverhoging wijzigingen 2015

De percentages waarmee u de huur mag verhogen – afhankelijk van het inkomen van het huishouden – zijn bekend en het portaal van de Belastingdienst is geopend. De procedure is grotendeels gelijk aan die van 2014.

Zoals wij reeds hebben aangegeven is de invoering van het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS) uitgesteld tot 1 oktober 2015. Dat betekent dat u de huurverhogingen dit jaar nog aanzegt op basis van het huidige WWS.

Ook is de MG-circulaire met het huurbeleid vanaf 1 juli 2015 vastgesteld.

Daarmee zijn de parameters voor het huurbeleid bekend. De liberalisatiegrens is sinds 1 januari € 710,68 per maand. Vanaf 1 juli 2015 betekent dat de mogelijkheid tot vrije sector verhuur bij 141 punten. De percentages voor de IAH en de gewijzigde inkomensklassen zijn als volgt:

Het inflatiepercentage over 2014 is 1,0%. Dat betekent een maximale huurverhoging per 1 juli 2015 van:

  • 2,5% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.229 (inkomensjaar 2013)
  • 3,0% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.229 tot en met € 43.786 (inkomensjaar 2013)
  • 5,0% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 43.786 (inkomensjaar 2013)

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen is de maximale huurverhoging per 1 juli 2015 gelijk aan het inflatiepercentage over 2014 vermeerderd met 1,5 procentpunt, te weten 2,5%.

De belangrijkste zaken om bij de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) rekening mee te houden zijn:

  • U kunt vanaf vandaag tot en met 28 februari 2015 een of meer accounts aanvragen. Ook als u in 2013 of 2014 al een account had, moet u voor 2015 een nieuw account aanvragen
  • Voor elk Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) en/of burgerservicenummer (BSN) moet u een apart account aanvragen
  • Het account/inloggegevens gebruikt u voor het opvragen van inkomensindicaties. Dat is mogelijk vanaf maandag 16 maart 2015
  • U mag alleen een inkomensindicatie opvragen voor zelfstandige woningen met een gereguleerde huurovereenkomst, waarvoor huurders nog niet de maximale huurprijs van de woning betalen. Bij structureel oneigenlijk gebruik riskeert u uitsluiting van de IAH, ook voor uw gereguleerde woningen
  • Lees voor de procedure goed de handleiding IAH 2015 door, bijvoorbeeld over hoe u de woninggegevens dient in te voeren
  • In 2013 en 2014 konden veel verhuurders geen IAH toepassen vanwege fouten in RSIN / BSN van de eigenaar in gemeentelijke WOZ-bestanden. U doet er dus goed aan dit tijdig te controleren bij uw gemeente. Hoe dat kan leest u in het informatieblad van Aedes, dat ook voor u als particulier te gebruiken is
  • Voor overige informatie kunt u terecht op de website van het Rijk

Bloxs Software

Scroll naar top
Managed by Kjenmarks - Wordpress & SEO specialisten