Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

BLOXS Software B.V. respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europeesche privacywet waar iedere organisatie zich aan moet houden.

BLOXS kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BLOXS verstrekt. BLOXS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw IP-adres.

Waarom Bloxs gegevens nodig heeft

BLOXS verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen nadat u een aanvraag via de website heeft ingediend en om u te voorzien van informatie over BLOXS .

Hoe lang Bloxs gegevens bewaart

BLOXS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u BLOXS verzoekt tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, zal BLOXS zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken op uw verzoek reageren.

Delen met anderen

BLOXS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van BLOXS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BLOXS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

BLOXS heeft Google geen toestemming gegeven om via BLOXS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. BLOXS maakt wel gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BLOXS bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BLOXS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BLOXS heeft hier geen invloed op.

Microsoft

Wij werken samen met Microsoft Clarity en Microsoft Advertising om vast te leggen hoe u onze website gebruikt en ermee omgaat door middel van gedragsgegevens, heatmaps en sessieherhalingen om onze producten/diensten te verbeteren en op de markt te brengen. Gegevens over websitegebruik worden vastgelegd met behulp van eerste en derde cookies en andere trackingtechnologieën om de populariteit van producten/diensten en online activiteiten te bepalen. Daarnaast gebruiken we deze informatie voor websiteoptimalisatie, fraude-/veiligheidsdoeleinden en reclame. Voor meer informatie over hoe Microsoft uw gegevens verzamelt en gebruikt, gaat u naar de Microsoft Privacy Statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bloxs.com. BLOXS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

BLOXS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BLOXS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BLOXS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BLOXS.

Klachten

Indien u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie behandelen, neem dan rechtstreeks contact met ons op via info@bloxs.com. Indien u ontevreden bent over hoe wij uw klacht behandelen, kunt u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag, autoriteitpersoonsgegevens.nl.

BLOXS Software B.V.
Vliegend Hertlaan 55
3526 KT Utrecht
Nederland

info@bloxs.com
+31 (0) 30 290 13 77

Kamer van Koophandel: 62076957
BTW-Nummer: NL854634381B01

Google recaptcha gebruikerservaring

Servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google vind u hieronder: